Quantcast
Channel: Dokumenty a vyhlášky – Maquita
Browsing latest articles
Browse All 9 View Live

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách MŠ SR 197/99-41

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách MŠ SR 197/99-41 Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodnutím c. 197/99-41 zo dna 28.5.1999 ako základný pedagogický dokument...

View ArticleVyhláška č. 521/2007 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

Vyhláška č. 521/2007 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na...

View Article

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2013/2014

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2013/2014 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej...

View Article

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2017/2018

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2017/2018 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej...

View Article

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2018/2019

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2018/2019 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej...

View Article


Návratka pre vysporiadanie vzorkových zošitov pre materské školy 2020/2021

Návratka pre vysporiadanie vzorkových zošitov pre materské školy 2020/2021 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na...

View Article

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2020/2021

Šeková poukážka na uhradenie vzorových pracovných zošitov 2020/2021 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej...

View Article

ISBN pracovné zošity Maquita 2019

ISBN pracovné zošity pre materské školy Maquita 2019 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej stránke. Chcete...

View Article


ISBN pracovné zošity Maquita 2021

ISBN pracovné zošity pre materské školy Maquita 2021 Na prezeranie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Acrobat reader. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho zdarma prevziať na nasledujúcej stránke. Chcete...

View Article

Browsing latest articles
Browse All 9 View Live